پیدا

گفتی_برو_ماندن_خطاست

درخواست حذف اطلاعات


هر بار گفتم میروم گفتی برو ماندن خطاست
آیا برای چون منی عاشق،چنین بودن رواست؟! لازم ندیدم بیشتر در خود ش تن را ولی
رفتم ولی این را بدان این ابتدای ماجراست

در لحظه ها جاری شدم تا پیش رویت آمدم
غافل از اینکه بودنم در قلب تو یک ادعاست تنهایی ام را تن زدم راحت شدم از هر محال
اکنون دلم سرمست از مهری که دارد باصفاست پاییز این دلبستگی روزی به پایان می رسد
زخمی که بر روحم زدی در نوع خود بی انتهاست
#بهناز_سمیعی_نژاد
۹۷/۰۹/۱۴