پیدا

جدا شد شاخه از گلدان

درخواست حذف اطلاعات


به من گفتی که دیگر عشق ها را اعتباری نیست
میان سفره ی خواهش بغیر از غصه کاری نیست نشستم در کنارت تا که آرامت کنم اما
بغل چه بی سودست وقتی، دستِ یاری نیست برای بودنِ با تو خودم را سخت آزردم
تو رفتی زود از پیشم مرا دیگر قراری نیست هزاران بار در ذهنم خی را رصد
و این تکرار بی حاصل که دیگر اختیاری نیست! ش تم بیشتر از پیش، دردم را نمی فهمی
جدا شد شاخه از گلدان، گلم! بی تو بهاری نیست
#بهناز_سمیعی_نژاد ۹۷/۰۹/۱۲